ساعت :  11:39 GMT  /  تهران -  15:09
تغییرات شهرهای بزرگ در چند دهه اخیر
گاهی اوقات، تغییرات در یک شهر یا کشور بقدری سریع صورت می گیرد که باور آن بسیار دشوار است. همه ی ما می دانیم که افزایش سرعت و روند پیشرفت پروژه های عمرانی و در واقع تغییر چهره ی شهرها، به علت پیشرفت هایی است که در ماشین آلات و تجهیزات رخ داده و این امر، باعث اتوماسیون پروژه ها و پیشرفت هر چه سریع تر آن ها شده است.

برای درک بهتر این موضوع ده شهر باور نکردنی که به طور غیر قابل تشخیصی تغییر کرده اند.” را ببینید.

به نظر می رسد که با گذشت هر سال، زمان سریع تر و سریع تر سپری می شود. در زندگی ما، تغییرات بیشتر و بیشتری اتفاق می افتد و جهان اطراف ما آنقدر با سرعت توسعه پیدا می کند، که بعضی اوقات زمان ایجاد این تغییرات، به اندازه یک سر چرخاندن ما به نظر می رسد. شما می توانید این تغییرات فوق العاده را در شهرهای بزرگ راحت تر به چشم ببینید. برخی از آنها در کمتر از ده سال، چنان تغییر کرده اند که انگار، کاملا به شهر دیگری تبدیل شده اند.
 شما با آنچه در زیر می بینید، شگفت زده خواهید شد!

 

سنگاپور: دهه ی ۱۹۶۰ میلادی در مقایسه با حال حاضر

Singapore: The 1960s vs. now

سنگاپور: دهه ی <span dir=1960 میلادی در مقایسه با حال حاضر" class="aligncenter wp-image-4630 size-medium" height="720" sizes="(max-width: 620px) 100vw, 620px" src="http://www.tourland.ir/blog/wp-content/uploads/2016/09/1007355-1000-1449759646-collage3-620x720.jpg" srcset="https://www.tourland.ir/blog/wp-content/uploads/2016/09/1007355-1000-1449759646-collage3-620x720.jpg 620w, https://www.tourland.ir/blog/wp-content/uploads/2016/09/1007355-1000-1449759646-collage3-768x892.jpg 768w, https://www.tourland.ir/blog/wp-content/uploads/2016/09/1007355-1000-1449759646-collage3-940x1092.jpg 940w, https://www.tourland.ir/blog/wp-content/uploads/2016/09/1007355-1000-1449759646-collage3.jpg 1000w" width="620" />

هنگ کنگ: دهه ی ۱۹۶۰ میلادی در مقایسه با حال حاضر
Hong Kong: The 1960s vs. the present

هنگ کنگ: دهه ی <span dir=1960 میلادی در مقایسه با حال حاضر" class="aligncenter wp-image-4636 size-medium" height="775" sizes="(max-width: 620px) 100vw, 620px" src="http://www.tourland.ir/blog/wp-content/uploads/2016/09/1007905-1000-1449759646-collage4-620x775.jpg" srcset="https://www.tourland.ir/blog/wp-content/uploads/2016/09/1007905-1000-1449759646-collage4-300x375.jpg 300w, https://www.tourland.ir/blog/wp-content/uploads/2016/09/1007905-1000-1449759646-collage4-620x775.jpg 620w, https://www.tourland.ir/blog/wp-content/uploads/2016/09/1007905-1000-1449759646-collage4-768x960.jpg 768w, https://www.tourland.ir/blog/wp-content/uploads/2016/09/1007905-1000-1449759646-collage4-940x1175.jpg 940w, https://www.tourland.ir/blog/wp-content/uploads/2016/09/1007905-1000-1449759646-collage4.jpg 1000w" width="620" />

 

فورتالزا، برزیل: ۱۹۸۰ میلادی در مقایسه با حال حاضر

Fortaleza, Brazil: 1980 vs. now

فورتالزا، برزیل: <span dir=1980 میلادی در مقایسه با حال حاضر " class="aligncenter wp-image-4633 size-medium" height="729" sizes="(max-width: 620px) 100vw, 620px" src="http://www.tourland.ir/blog/wp-content/uploads/2016/09/1007705-1000-1449759646-collage9-620x729.jpg" srcset="https://www.tourland.ir/blog/wp-content/uploads/2016/09/1007705-1000-1449759646-collage9-300x353.jpg 300w, https://www.tourland.ir/blog/wp-content/uploads/2016/09/1007705-1000-1449759646-collage9-620x729.jpg 620w, https://www.tourland.ir/blog/wp-content/uploads/2016/09/1007705-1000-1449759646-collage9-768x903.jpg 768w, https://www.tourland.ir/blog/wp-content/uploads/2016/09/1007705-1000-1449759646-collage9-940x1105.jpg 940w, https://www.tourland.ir/blog/wp-content/uploads/2016/09/1007705-1000-1449759646-collage9.jpg 1000w" width="620" />

شانگهای، چین: دهه ی ۱۹۹۰ میلادی در مقایسه با حال حاضر

Shanghai, China: 1990 vs. the present

شانگهای، چین: دهه ی <span dir=1990 میلادی در مقایسه با حال حاضر" class="aligncenter wp-image-4635 size-medium" height="712" sizes="(max-width: 620px) 100vw, 620px" src="http://www.tourland.ir/blog/wp-content/uploads/2016/09/1007855-1000-1449759646-collage10-620x712.jpg" srcset="https://www.tourland.ir/blog/wp-content/uploads/2016/09/1007855-1000-1449759646-collage10-300x345.jpg 300w, https://www.tourland.ir/blog/wp-content/uploads/2016/09/1007855-1000-1449759646-collage10-620x712.jpg 620w, https://www.tourland.ir/blog/wp-content/uploads/2016/09/1007855-1000-1449759646-collage10-768x882.jpg 768w, https://www.tourland.ir/blog/wp-content/uploads/2016/09/1007855-1000-1449759646-collage10-940x1080.jpg 940w, https://www.tourland.ir/blog/wp-content/uploads/2016/09/1007855-1000-1449759646-collage10.jpg 1000w" width="620" />

تورنتو، کانادا: دهه ی ۱۹۳۰ میلادی در مقایسه با حال حاضر
Toronto, Canada: 1930 vs. now

تورنتو، کانادا: دهه ی <span dir=1930 میلادی در مقایسه با حال حاضر" class="aligncenter wp-image-4631 size-medium" height="729" sizes="(max-width: 620px) 100vw, 620px" src="http://www.tourland.ir/blog/wp-content/uploads/2016/09/1007455-1000-1449759646-collage2-620x729.jpg" srcset="https://www.tourland.ir/blog/wp-content/uploads/2016/09/1007455-1000-1449759646-collage2-300x353.jpg 300w, https://www.tourland.ir/blog/wp-content/uploads/2016/09/1007455-1000-1449759646-collage2-620x729.jpg 620w, https://www.tourland.ir/blog/wp-content/uploads/2016/09/1007455-1000-1449759646-collage2-768x903.jpg 768w, https://www.tourland.ir/blog/wp-content/uploads/2016/09/1007455-1000-1449759646-collage2-940x1105.jpg 940w, https://www.tourland.ir/blog/wp-content/uploads/2016/09/1007455-1000-1449759646-collage2.jpg 1000w" width="620" />

سئول، کره جنوبی: ۱۹۵۰ میلادی در مقایسه با حال حاضر
Seoul, South Korea: 1950 vs. the present day

سئول، کره جنوبی: <span dir=1950 میلادی در مقایسه با حال حاضر" class="aligncenter wp-image-4628 size-medium" height="775" sizes="(max-width: 620px) 100vw, 620px" src="http://www.tourland.ir/blog/wp-content/uploads/2016/09/1007255-1000-1449759646-collage5-620x775.jpg" srcset="https://www.tourland.ir/blog/wp-content/uploads/2016/09/1007255-1000-1449759646-collage5-300x375.jpg 300w, https://www.tourland.ir/blog/wp-content/uploads/2016/09/1007255-1000-1449759646-collage5-620x775.jpg 620w, https://www.tourland.ir/blog/wp-content/uploads/2016/09/1007255-1000-1449759646-collage5-768x960.jpg 768w, https://www.tourland.ir/blog/wp-content/uploads/2016/09/1007255-1000-1449759646-collage5-940x1175.jpg 940w, https://www.tourland.ir/blog/wp-content/uploads/2016/09/1007255-1000-1449759646-collage5.jpg 1000w" width="620" />

 

نایروبی، کنیا: دهه ی ۱۹۶۰ میلادی در مقایسه با حال حاضر
Nairobi, Kenya: The 1960s and now

نایروبی، کنیا: دهه ی <span dir=1960 میلادی در مقایسه با حال حاضر" class="aligncenter wp-image-4632 size-medium" height="729" sizes="(max-width: 620px) 100vw, 620px" src="http://www.tourland.ir/blog/wp-content/uploads/2016/09/1007555-1000-1449759646-collage7-620x729.jpg" srcset="https://www.tourland.ir/blog/wp-content/uploads/2016/09/1007555-1000-1449759646-collage7-300x353.jpg 300w, https://www.tourland.ir/blog/wp-content/uploads/2016/09/1007555-1000-1449759646-collage7-620x729.jpg 620w, https://www.tourland.ir/blog/wp-content/uploads/2016/09/1007555-1000-1449759646-collage7-768x903.jpg 768w, https://www.tourland.ir/blog/wp-content/uploads/2016/09/1007555-1000-1449759646-collage7-940x1105.jpg 940w, https://www.tourland.ir/blog/wp-content/uploads/2016/09/1007555-1000-1449759646-collage7.jpg 1000w" width="620" />

 

پکن، چین: دهه ی ۱۹۴۰ میلادی در مقایسه با حال حاضر
Beijing, China: The 1940s vs. the present

پکن، چین: دهه ی <span dir=1940 میلادی در مقایسه با حال حاضر" class="aligncenter wp-image-4629 size-medium" height="795" sizes="(max-width: 620px) 100vw, 620px" src="http://www.tourland.ir/blog/wp-content/uploads/2016/09/1007305-1000-1449759646-collage6-1-620x795.jpg" srcset="https://www.tourland.ir/blog/wp-content/uploads/2016/09/1007305-1000-1449759646-collage6-1-300x385.jpg 300w, https://www.tourland.ir/blog/wp-content/uploads/2016/09/1007305-1000-1449759646-collage6-1-620x795.jpg 620w, https://www.tourland.ir/blog/wp-content/uploads/2016/09/1007305-1000-1449759646-collage6-1-768x985.jpg 768w, https://www.tourland.ir/blog/wp-content/uploads/2016/09/1007305-1000-1449759646-collage6-1-940x1205.jpg 940w, https://www.tourland.ir/blog/wp-content/uploads/2016/09/1007305-1000-1449759646-collage6-1.jpg 1000w" width="620" />

 

ملبورن، استرالیا: ۱۹۲۰ میلادی در مقایسه با حال حاضر
Melbourne, Australia: 1920 and today

ملبورن، استرالیا: <span dir=1920 میلادی در مقایسه با حال حاضر" class="aligncenter wp-image-4634 size-medium" height="756" sizes="(max-width: 620px) 100vw, 620px" src="http://www.tourland.ir/blog/wp-content/uploads/2016/09/1007805-1000-1449759646-collage8-1-620x756.jpg" srcset="https://www.tourland.ir/blog/wp-content/uploads/2016/09/1007805-1000-1449759646-collage8-1-300x366.jpg 300w, https://www.tourland.ir/blog/wp-content/uploads/2016/09/1007805-1000-1449759646-collage8-1-620x756.jpg 620w, https://www.tourland.ir/blog/wp-content/uploads/2016/09/1007805-1000-1449759646-collage8-1-768x936.jpg 768w, https://www.tourland.ir/blog/wp-content/uploads/2016/09/1007805-1000-1449759646-collage8-1-940x1146.jpg 940w, https://www.tourland.ir/blog/wp-content/uploads/2016/09/1007805-1000-1449759646-collage8-1.jpg 1000w" width="620" />

 

دبی، امارات متحده عربی: دهه ی ۱۹۸۰ میلادی در مقایسه با حال حاضر

Dubai, UAE: The 1980s vs. today

دبی، امارات متحده عربی: دهه ی <span dir=1980 میلادی در مقایسه با حال حاضر" class="aligncenter wp-image-4637 size-medium" height="885" sizes="(max-width: 620px) 100vw, 620px" src="http://www.tourland.ir/blog/wp-content/uploads/2016/09/1007955-1000-1449759646-collage1-620x885.jpg" srcset="https://www.tourland.ir/blog/wp-content/uploads/2016/09/1007955-1000-1449759646-collage1-300x428.jpg 300w, https://www.tourland.ir/blog/wp-content/uploads/2016/09/1007955-1000-1449759646-collage1-620x885.jpg 620w, https://www.tourland.ir/blog/wp-content/uploads/2016/09/1007955-1000-1449759646-collage1-768x1097.jpg 768w, https://www.tourland.ir/blog/wp-content/uploads/2016/09/1007955-1000-1449759646-collage1-940x1342.jpg 940w, https://www.tourland.ir/blog/wp-content/uploads/2016/09/1007955-1000-1449759646-collage1.jpg 1000w" width="620" />

 

نظرتون راجع به این میزان تغییرات در شهر ها و کشور های مختلف چیه؟

به نظر شما تا این اندازه تغییرات در شهر های ایران در طول چند دهه اتفاق افتاده است؟

 


   1396/5/24 12:01

تعداد بازدید : 66
0/10 (تعداد آرا 0 نفر )
Share  
کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به شرکت تامین ماشین آلات صنعتی پیام می باشد طراحی شده با داده ورزان